نگاه تخصصی به کنوانسیون حقوق معلولان با برگزاری وبینار فراسوی معلولیت

سلسله نشست های فراسوی معلولیت در آینه حقوق و جامعه از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری دانشکده حقوق با هدف آشنایی با کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت برگزار می شود. ناصر سرگران وکیل پایه یک دادگستری و مسئول هماهنگ کننده این سلسله نشست ها در خصوص این برنامه گفت: «این نشست ها… ادامه خواندن نگاه تخصصی به کنوانسیون حقوق معلولان با برگزاری وبینار فراسوی معلولیت