ضرورت خواندن و نوشتن: کتاب های حاوی تصاویر برای کودکان

نویسنده: Ann Cunningham

منبع نسخه ی انگلیسی: future reflection

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

اَن کانینگام یکی از مالکین شرکتیست که برای کودکان، کتابهای هیجان انگیزی را تولید می کند. این کمپانی … ادامه خواندن