مقاله: گشت و گذاری در دنیای با شکوه و جدید ما

نویسنده: Gabe Cazares

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: پریسا جهانشاهی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

گشت و گذاری در دنیای با شکوه و جدید ما

زمانی که به شاخه های کوچکمان امتیازی را اعطا میکنیم، … ادامه خواندن

مروری بر زندگی دو برادر نابینای موفق

با چشم های بسته پا به دنیا گذاشتند، اما این دو برادر کاری کردند کارستان؛ جوری که نه تنها الگوی نابینایان شدند، بلکه افراد بینا هم زندگی آنها را سرمشق خود قرار دادند. این گزارش درباره فعالیت های «بهمن و … ادامه خواندن