مقایسه ی زندگی اجتماعی و هیجانات فرزندان نوجوان والدین نابینا و بینا

نویسنده: زهرا همت: روانشناس بر اساس مقاله ای از ایوانا دوودوانی، ویکتور موین و ریوکا یاهاو: مجله نابینایی و آسیب های بینایی از دهه ۱۹۶۰ میلادی، توجه پژوهشگران به موضوع اثر معلولیت والدین بر رشد فرزندان جلب شد و مطالعه در این زمینه به طور روز افزونی در حال افزایش است. محور اصلی این بررسی… ادامه خواندن مقایسه ی زندگی اجتماعی و هیجانات فرزندان نوجوان والدین نابینا و بینا