معرفی کتاب آموزش مهارتهای روزمره زندگی به کودکان کم بینا و نابینا

شاید مقالات و اطلاعات علمی زیادی در زمینه بینایی سنجی در دست باشد اما در ایران اطلاعات علمی در زمینه کم بینایی و نابینایی بسیار محدود است. دکتر عباس ریاضی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکترای تخصصی بینایی سنجی با گرایش “کم بینایی” ، مدتی است کار تألیف کتاب  و منابع علمی در زمینه… ادامه خواندن معرفی کتاب آموزش مهارتهای روزمره زندگی به کودکان کم بینا و نابینا