رصد آن سوی مرز. معرفی مؤسسه RNIB انگلستان

هفته ی پیش، در
این یادداشت
به تاریخچه ی پیدایش
RNIB،
از جمله ی قدیمی ترین مؤسسات ویژه ی نابینایان در دنیا پرداختیم.
امروز بنا داریم نحوه ی کار و انواع فعالیت های این مؤسسه ی عریض و طویل را … ادامه خواندن