یادداشت: دانش آموزان رها شده در نظام آموزش و پرورش استثنایی

نویسنده: ابوذر سمیعی.

منبع: پنجمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا.

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

احتمالاً بیشتر شما مخاطبان این یادداشت، با آموزش و پرورش استثنایی سروکار داشته اید و پیه آن به تنتان خورده است. خواه دانش آموز … ادامه خواندن