راهنمای نصب مجموعه نرم افزاری نوید

برای نصب و فعالسازی مجموعه نرم افزاری نوید، در ابتدا میبایست ستاپ Navid Moshtarak  را نصب کنید. نصب این برنامه، قبل از نصب هر کدام از برنامه های نوید ضروری است. در واقع برای فعالسازی کلیه نرم افزار های مجموعه نوید، اول میبایست نوید مشترک نصب شود و سپس سایر نرم افزار ها به صورت… ادامه خواندن راهنمای نصب مجموعه نرم افزاری نوید