انتشار نسخه ی ویژه ی نابینایان فیلم سینمایی یک بوس کوچولو

سوینا در آستانه ی زادروز بهمن فرمان آرا، نسخه ی ویژه ی نابینایان فیلم سینمایی «یک بوس کوچولو» را با صدای علیرضا آرا منتشر می کند. این گروه نسخه ی ویژه ی نابینایان فیلم سینمایی «یک بوس کوچولو» ساخته ی بهمن فرمان آرا را روز پنجشنبه دوم بهمن ماه در چارچوب برنامه ی فیلمخانه منتشر… ادامه خواندن انتشار نسخه ی ویژه ی نابینایان فیلم سینمایی یک بوس کوچولو