گوینده ی کتاب های صوتی از انگیزه های خود می گوید

تهیه کتاب های صوتی برای نابینایان مهم ترین انگیزه «فاطمه یزدان پناه» برای خوانش کتاب بود. او بعد ازچند سال خوانش کتاب های صوتی برای نابینایان در تولید پادکست نیز فعالیت می کند و معتقد است که شنیدن کتاب صوتی و پادکست می تواند راهی برای دوستی با کتاب برای افرادی باشد که به هر… ادامه خواندن گوینده ی کتاب های صوتی از انگیزه های خود می گوید