امکان ایجاد صندوق قرض الحسنه ی خانگی در آیگپ فراهم شد

آیگپ امکانی در پیام رسان خود فعال کرده که با استفاده از آن، می توان صندوق های قرض الحسنه وام خانوادگی را مدیریت کرد.

صندوق های وام قرض الحسنه مدتی است که از استقبال درخور توجهی میان جمع های خانوادگی، … ادامه خواندن