آموزش در عصر کووید 19: ابلاغیه ی راهبردی اخیر که توسط وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده، در خصوص دانش آموزان معلول صادر شده، چه تاثیری بر دانش آموزان نابینا گذاشته است؟

نویسنده: Carlton Anne Cook Walker

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

زمانی که متوجه کووید 19 شدیم، این ویروس، به شکل کاملاً ناگهانی و سریع، زندگی ما … ادامه خواندن