چگونه می توان تعداد سیمکارت های ثبت شده به نام شخص را استعلام کرد

در سامانه ی استعلام سرویس های مخابراتی می توان دریافت چه سیم کارت ها و خدمات مخابراتی به  نام یک شخص ثبت شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سامانه ی استعلام … ادامه خواندن