ارائه ی معرفی نامه به دانشجویان در سامانه ی دانشجویی بهزیستی فراهم شد

رئیس مرکز فناوری سازمان بهزیستی کشور از بازگشایی سامانه دانشجویی بهزیستی برای ثبت نام ترم بهمن خبر داد و گفت: بسیاری از افراد تقاضا داشتند که معرفی نامه به دانشگاه همانند گذشته داشته باشند که درحال حاضر سامانه این امکان … ادامه خواندن