همه چیز در مورد روابط عاطفی برای نابینایان

نویسنده: امین عرب

منبع: پنجمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

یافتن شریک عاطفی و رفتن به اولین قرار ملاقات، کاری پرچالش است. چه برای افراد بینا و چه افراد با آسیب بینایی. در چنین … ادامه خواندن