آموزش کار با نرم افزار دکلمه

راهنمای كار با برنامه ي دکلمه منوي فايل: باز كردن با انتخاب اين گزينه مي توانيد وارد مسير كتاب مورد نظر شويد و فايل ncc.html را انتخاب كنيد. با انتخاب اين فايل، كتاب مورد نظر در برنامه باز مي شود. باز كردن كتاب همرا با ليست با انتخاب اين گزينه ميتوانيد وارد مسير كتابها شده… ادامه خواندن آموزش کار با نرم افزار دکلمه