آینده ای درخشان در انتظار دختر کمبینای اصفهانی

وقتی مرداد ماه سال 94 در سن 16 سالگی به دو و میدانی روی آورد، کسی فکرش را نمیکرد دو و میدانی نابینایان ایران صاحب پدیده نوظهوری شده است.
کسب دو مدال برنز در مسابقات بین المللی عمارات در سال … ادامه خواندن