بررسی عملکرد شورای پنجم شهر تهران در خصوص دسترس پذیری مبلمان شهری برای معلولان

نویسنده: سید مهدی صادقی مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی در حوزه ی معلولیت و مدیریت شهری

بی شک شهرها را باید نماد عینی عناصر تمدنی بشر دانست و شاید تحولات گوناگون جامعه بشری همچون دانش و تکنولوژی، شهر ها را … ادامه خواندن