آشنایی با اختلال چرخه خواب و بیداری غیر 24 ساعته در نابینایان

نویسنده: مجتبی خادمی: مترجم و بنیان گذار اولین وب سایت ویژه نابینایان با درودی متفاوت به شما دوستداران آخرین مطالب و دست آورد های پزشکی، این مرتبه هم مجتبی خادمی هستم و طبق پیشنهاد سردبیر گرامی، این ماه را با رویکردی متفاوت شروع می کنم. از بیماری چشمی مستقیم خبری نیست ولی خیالتان راحت که… ادامه خواندن آشنایی با اختلال چرخه خواب و بیداری غیر 24 ساعته در نابینایان