خودپنداره و عزت نفس در کودکان و نوجوانان آسیب دیده ی بینایی مروری نظام مند

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

بر اساس مقاله ای از لئو برت اگستاد از دانشگاه علوم و فن آوری نروژ

روان شناسان معتقدند زمانی که فردی در زمینه های فعالیتش، خود را … ادامه خواندن