دانلود گزارش خبری در خصوص برجسته نگار هوشمند همراه شرکت پکتوس در شبکه 1 و 6 سیما

خبرنگاران واحد مرکزی خبر با حضور در محل شرکت پکتوس، گزارشی از ویژگی ها و امکانات برجسته نگار هوشمند همراه شرکت پکتوس تهیه کرده اند که از بخش های مختلف خبری سیما از جمله بخش خبری ساعت 14 شبکه 1 … ادامه خواندن