بهزیستی البرز جشنواره ی ملی موسیقی معلولین برگزار می کند

از آخرین حضور نابینایانِ موزیسین در یک صحنه رقابتی، چند سالی می گذرد. پیش تر ها با توجه به علاقه خاص نابینایان به موسیقی، جسته و گریخته جشنواره هایی در سطح کشور به طور ویژه برای نابینایان یا معلولین برگزار می شد اما با آمدن کرونا آن چراغ نیمسوز هم دیگر به خاموشی گرایید و… ادامه خواندن بهزیستی البرز جشنواره ی ملی موسیقی معلولین برگزار می کند