یادداشت طنز: ما نابینایان از رئیس جمهور جدید چه می خواهیم

نویسنده: یخ نکنی نمکدون با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و نتیجهٔ آن نیز مشخص شد، در این مطلب قصد داریم تا به طور خلاصه بخشی از مطالبات و درخواست هایمان را به نمایندگی از جامعهٔ نابینایان به گوش جناب رئیس جمهور برسانیم. البته جا دارد قبل از هر چیز، پیروزی… ادامه خواندن یادداشت طنز: ما نابینایان از رئیس جمهور جدید چه می خواهیم