سوینا انیمیشن رابینهود را با صدای سامان احتشامی توضیحدار کرد

نسخه ی ویژه ی نابینایان انیمیشن سینمایی «رابین هود» با توضیح سامان احتشامی این هفته در چارچوب برنامه «روی موج کودک» از رادیو سوینا پخش می شود.

گروه سوینا نسخه ی ویژه ی نابینایان انیمیشن سینمایی «رابین هود» را روز … ادامه خواندن