تهیه ی قرآن دیجیتال توسط انجمن حمایت از نابینایان مدینه

انجمن حمایت از نابینایان مدینه منوره با تهیه نسخه دیجیتال قرآن کریم به خط بریل از تصمیم خود برای تهیه صدها نسخه از آن برای حرمین شریفین خبر داد. راه اندازی یک دستگاه الکترونیکی قرائت قرآن با خط بریل مخصوص نابینایان در مدینه منوره با استقبال  چهره های مذهبی عربستان سعودی و در رأس آن… ادامه خواندن تهیه ی قرآن دیجیتال توسط انجمن حمایت از نابینایان مدینه