مزین شدن سفره هفت سین نابینایان به نور قرآن

مدیر عامل مؤسسه قرآنی روشندلان، خبر از اجرای طرحی مردمی با هدف تأمین مصحف به خط بریل برای نابینایان خبر داد.

سیدمرتضی نیکزاد، مدیر عامل مؤسسه قرآنی روشندلان در گفتگو با ایکنا، با بیان اینکه در شرایط فعلی، چاپ قرآن … ادامه خواندن