چرا نباید در کنار گوشی تلفن همراه خود به خواب برویم

اگر عادت دارید هنگام خواب، گوشی خود را زیر بالش قرار بدهید، شاید وقت آن رسیده باشد که در مورد این عادت خود تجدید نظر کنید.

اولین کاری که بعد از بیدار شدن در صبح انجام می دهید چیست؟ احتمالاً … ادامه خواندن