مروری بر زندگی دو برادر نابینای موفق

با چشم های بسته پا به دنیا گذاشتند، اما این دو برادر کاری کردند کارستان؛ جوری که نه تنها الگوی نابینایان شدند، بلکه افراد بینا هم زندگی آنها را سرمشق خود قرار دادند. این گزارش درباره فعالیت های «بهمن و … ادامه خواندن