Egbert Broerken آلمانی، نابینایی که به ساخت مینیاتورهای بناهای مشهور روی آورده است

معمولاً یکی از جذابیتهای سفر برای بسیاری از توریستها این است که میتوانند بناهایی را که تا پیش از این فقط در تصاویر دیده بودند، از نزدیک و در ابعاد و مقیاسهایی واقعی، تماشا کنند.
فرقی نمیکند شگفتی حاصل از … ادامه خواندن