مقاله: آگاهی از مفهومی به نام بازی و بازی در جهت یادگیری: تسهیل بازی و یادگیری برای فرزندتان

نویسنده: Heather Field

منبع نسخه ی انگلیسی: Future Reflection

مترجم: داوود چوبینی

منبع نسخه ی ترجمه شده: محله ی نابینایان

یادداشت سردبیر

خانم هِدِر فیلد انسانیست که همیشه مشتاقانه مدافع حقوق بچه های نابینا بوده است. او در مقالات و … ادامه خواندن