گزارش صعود ما به قله ی علمکوه

نویسنده: صلاح الدین محمدی:  دبیر آموزش و پرورش استثنایی کردستان

در ادامه سلسله برنامه های گروه کوهنوردی عصای سفید کردستان، این بار نوبت به اجرای فنی ترین برنامه گروه در سال 1400 رسید. بر طبق تقویم شش ماهه اول سال، … ادامه خواندن