Sing for Serenity یا آواز برای صلح یک گروه کُر برای نابینایان به وسعت جهان

عمر بیماری کووید ۱۹ چند وقتی است که یک سال را رد کرده و در طول این مدت نوع بشر توانسته تجربیات جالبی را در انبان خود ذخیره کند. از جمله افرادی که در طول این مدت همه تلاششان را معطوف منطبق کردن خود و حرفه و تخصصشان با این شرایط کرده اند، هنرمندان و… ادامه خواندن Sing for Serenity یا آواز برای صلح یک گروه کُر برای نابینایان به وسعت جهان