با Pietro Fusco یکی از قدیمی ترین کارشناسان نابینای تولید ماشین تایپ نابینایان آشنا شوید

این روزها به یمن فرا رسیدن روز جهانی ایمنی عصای سفید و حتی در برخی کشورها ماه آگاهی بخشی در خصوص عصای سفید و نابینایی همه جا از این پدیده سخن به میان می آید و درباره عصا به عنوان … ادامه خواندن