مایکروسافت با پروژه ی PeopleLens به کمک کودکان نابینا می آید

مایکروسافت یکی از کمپانی هایی است که سعی در توان بخشی افراد دارد. پروژه «PeopleLens» جدیدترین نمونه فعالیت مایکروسافت در این حوزه است.

ردموندی ها می خواهند با استفاده از این قابلیت در عینک های واقعیت افزوده، به درک فعالیت … ادامه خواندن