مجوز برگزاری اردو ها و مسابقات باشگاهی ورزش نابینایان صادر شده است

به گفته نایب رئیس فدراسیون نابینایان، مجوز برگزاری اردو ها و مسابقات ورزشی نابینایان در رشته های مختلف از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا در ورزش صادر شده است.
صعود نابینایان هیأت تهران به قله کلون بستک، لزوم رعایت … ادامه خواندن