پلتفرم پرداخت یکپارچه ی شهری در تهران رونمایی شد

سازمان فناوری اطلاعات شهرداری پلتفرم شهر پِی را رونمایی کرد. این پلتفرم زیرساختی برای انواع پرداخت های خُرد شهری است.

آیین رونمایی پروژه های ده گانه ی مرکز آمار و رصد شهری با حضور شهردار تهران برگزار شد. در این … ادامه خواندن