نگاهی به نوار و واوخوان، شرکت ها و مؤسسات تولید کننده کتب گویا

بازار کتابهای گویا در سراسر دنیا هر روز گرم و گرمتر میشود. ناشران و شرکتها و مؤسسات بیشتری به این فکر می افتند که کتاب گویا تولید و در بازار محصولات فرهنگی عرضه کنند. حالا دیگر ما هم میتوانیم به کتابفروشی برویم و برای خودمان و دوستان نابینایمان کتاب بخریم. ما هم برای اینکه سهم… ادامه خواندن نگاهی به نوار و واوخوان، شرکت ها و مؤسسات تولید کننده کتب گویا