نابینایان چگونه خواب می بینند

روان شناسان می گویند حتی نابینایان هم خواب می بینند . آن ها در خواب دیدن به سه دسته تقسیم می شوند:

اول نابینایانی که از بدو تولد نابینا نبوده اند و بعد ها بینایی خود را ازدست داده اند. … ادامه خواندن