برگزاری همایش آشنایی با برجسته نگار هوشمند همراه در 6 استان کشور

شرکت پکتوس در نظر دارد در هفته جاری نیز همایش آشنایی با دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه جدیدترین محصول این شرکت در 6 استان کرمانشاه، ایلام، خوزستان، آذربایجان شرقی، قزوین، و خراسان جنوبی را برگزار کند. زمان و مکان دقیق برگزاری همایش در این استان ها به شرح زیر است: کرمانشاه، چهارشنبه 27 شهریور 98،… ادامه خواندن برگزاری همایش آشنایی با برجسته نگار هوشمند همراه در 6 استان کشور