یادداشت: لزوم بهره گیری از نگاه حرفه ای به فعالیت های نابینایان در فضای مجازی

نویسنده: امیر سرمدی

منبع: نهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

بیش از ده سال است که نابینایان نیز همپای توسعه اینترنت در زندگی عموم افراد جامعه، حضوری فعالانه در فضای مجازی دارند. سیر حضور … ادامه خواندن