یادداشت: بررسی وضعیت نابینایان و کم بینایان روستایی بازمانده از تحصیل و توانبخشی

نویسنده: دکتر نصرالله ابراهیمی: مشاور استان دار و مدیر کل بهزیستی استان کردستان در حوزه معلولان و عضو هیئت مدیره مؤسسه خیریه دار الاحسان

حساسیت اندام چشم و ظرافت و پیچیدگی خاصی که خالق حکیم در این عضو قرار داده … ادامه خواندن