نوشتن پنج کتاب با یک انگشت

سرنوشت شخصیت داستان ما، فراز و نشیب فراوانی ندارد اما فراز عجیبی دارد که فرودش را جذاب و زیبا کرده است؛ ماجرای مرد جوان و موفقی که مسیر زندگی‌اش با یک تصادف کاملاً تغییر کرد و به گفته خودش دوباره متولد شد. هیچگاه تصور هم نمی‌کرد که روزی ویلچر رفیق همیشگی‌اش شود و تمام انگشتان… ادامه خواندن نوشتن پنج کتاب با یک انگشت