معرفی سایت های دسترس پذیر. وبسایتی برای آنها که روزنامه خوان هستند

سلام به شما مخاطبان عزیز و ارجمند چنانچه پیشتر اعلام کرده بودیم، قصد داریم در روز های سه شنبه، نرم افزار ها و سایت های دسترس پذیر و کاربردی را معرفی کنیم. امروز نیز به معرفی یکی از این سایت ها خواهیم پرداخت. اگر شما هم از متولدین دهه شصت یا پیش از آن باشید و… ادامه خواندن معرفی سایت های دسترس پذیر. وبسایتی برای آنها که روزنامه خوان هستند