مروری بر مطالب منتشر شده در نشریات خارجی ویژه ی نابینایان در یک ماه گذشته

نویسنده: امید هاشمی: فعال رسانه ای

احترام گذاشتن به عصای سفید که روز و تاریخ نمی شناسد اما زمان که در حوالی ۱۵ اکتبر می چرخد، اهمیت و جایگاه این وسیله کاربردی که حالا دیگر نقشی نمادین پیدا کرده هم … ادامه خواندن