یادداشت: گزارشی از تردد در کوچه های نا ایمن شهر

نویسنده: دکتر صلاح الدین محمدی، معلم آموزش و پرورش استثنایی تهران

خاطرم هست چند سال پیش که قانون عصای سفید در بخش قوانین رانندگی در ایران به تصویب  رسیده بود و مقرر شد که نابینایان می توانند با افقی نگه … ادامه خواندن