دکتر نفریه اعلام کرد: مستمری ها در دو نوبت افزایش می یابد

معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی از افزایش مستمری ها در دو نوبت خبرداد و گفت: امسال مددجویان شاهد افزایش از دو منبع خواهند بود بخش اول که مربوط به بودجه های جاری سازمان بهزیستی است اعمال شده است.
از فروردین ماه … ادامه خواندن