گزارش صعود تنی چند از نابینایان کردستان به قله ی چلچمه

نویسنده: صلاح الدین محمدی

منبع: هفتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

در ادامه سلسله صعود های گروه عصای سفید کردستان، این بار نوبت به بام کردستان یعنی کوهستان چلچمه رسیده است تا با تجدید … ادامه خواندن