روایتهایی از قاصدان روزنامه ایران سپید

پستچی همیشه چشم انتظاری دارد. پستچیهای ایران سپید به سان آن قاصدک معروف هستند. قاصدک هان برو آنجا که تو را منتظرند! و این چشم انتظاریها و وصالها همیشه داستانساز است. با هم روایتهای خواندنی مخاطبان و پستچیها را میخوانیم: … ادامه خواندن