فراز و نشیب های شغل بازاریابی از زبان عطیه حاج حسن بازاریاب نابینا

نویسنده: میرهادی نایینی زاده

منبع: هفتمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

دانلود پادکست

عطیه حاج‌حسن، متولد سال ۱۳۶۷، دارای سابقۀ ۹ ساله در فروش و بازار‌یابی

«شما در سطوح مختلف، کار فروش را انجام … ادامه خواندن