آنا، نمونه ای از پیامدهای یک ازدواج فامیلی

فرزندانی که والدین هم‌خون دارند دو برابر بیشتر از سایرین در معرض ابتلا به بیماری‌های ژنتیکی و معلولیت‌های جسمی و ذهنی هستند. متخصصان علم ژنتیک معتقدند با جلوگیری از ازدواج فامیلی می‌توان بروز معلولیت‌های ژنتیکی را تا 50درصد کاهش داد. اما تن ندادن به ازدواج فامیلی در جوامع توسعه نیافته و همینطور کشور ما ایران،… ادامه خواندن آنا، نمونه ای از پیامدهای یک ازدواج فامیلی